As axudas as poden solicitar aquelas persoas que teñan ao seu cargo fillas/os menores de 3 anos nacidos entre o 2.1.2012 e o 1.1.2015 (incluídos) e que, durante o ano 2013 nin elas nin ningunha persoa da unidade familiar estivese obrigada a presentar a declaración do IRPF nin a presentasen de xeito voluntario. 
As familias terán dereito a percibir unha prestación de 360€ pola primeira filla/o, de 1.200€ pola segunda filla/o e de 2.400€ polo terceira/o e sucesivos.
No caso de fillas/os adoptadas/os ou acollidas/os entre o 31.12.2013 e o 31.12.2014 a prestación concederase durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que a declare
Solicitudes e documentación:
-       Anexo I.
-       Fotocopia do Libro de Familia ou certificación literal de nacemento do Rexistro Civil de cada un dos fillas/os, acollidas/os.
-       Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio e do convenio regulador, de ser o caso.
-       Nos supostos de adopción ou acollemento, copia da resolución xudicial ou administrativa que a declare.
-       Anexo II (debidamente cuberto e asinado polo cónxuxe ou parella, de ser o caso).
-       Certificado de empadroamento
-       Certificación bancaria
-       Para renovación: anexo I, certificación de empadroamento, libro de familia. Sempre e cando non se modificasen as circunstancias persoais, xurídicas e económicas.
      
Tramitacións e prazo: luns e xoves de 9.30h a 14.00h ata o 12 de marzo de 2015

Ver solicitude

Ver orde

equipo gobierno

sede electronica ponte caldelas

EMPREGO

FORMACION

CARTELVIAJEAVEIRO4preparada

carteles CARTELMOTERO2017

SE BUSCA CARTEL 2017

CONCURSO FOTOGRAFICO 2017

BASES DE REDACCIÓN DE 2017

cartelmasaje2

cartelquerote

PLANCULTURAL2017

LARANXADADELIMON

CARTELFECHASMOTIVARTE

coempo

Ponte Caldelas

fiestas

pabellon

emerxencia social

AREA ARQUEOLOXICA TOURON ES

TURISMO PONTE CALDELAS

facebook-turismotwitter-turismo
folleto tur

PUNTO DE INFORMACIÓN
CATASTRAL (PIC)

Ubicación: Casa do Concello.
Avenida de Galicia,17.
36820 Ponte Caldelas.
Teléfono: 986750001/13
Horario: de 9 a 14:00h
de luns a venres.

 

Volver