Os Servizos Sociais tramitan ás solicitudes para o programa de termalismo social do IMSERSO. Ata o 11 de xaneiro se poden pedir prazas para os meses de febreiro ata agosto, ambos inclusive) e ata o 11 de maio se poden pedir para os meses de setembro a decembro (ambos inclusive). As quendas poden ser de 12 días e un número reducido de prazas para quendas de 10 días.

Persoas beneficiarias:

●Ser pensionista de viuvez con cincuenta e cinco ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social español.

●Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con sesenta ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social español.

●Ser asegurado ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social español, con sesenta e cinco ou máis anos de idade.

 ● Valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria e atoparse en condicións de participar no Programa.

 ● Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa, nin trastornos mentais condutuais non compensados, que poidan alterar a normal convivencia.

 ● A persoa solicitante pode ir acompañada do seu cónxuxe, para quen non se esixen os requisitos de pensión e idade, ou fillo/a cun grao de discapacidade igual ou superior a 45%.

Documentación

● Solicitude e declaración responsable do estado de saúde do solicitante e a do cónxuxe ou acompañante se procede.

 

Descarga aquí o folleto informativo

Visita a web do IMSERSO

equipo gobierno

sede electronica ponte caldelas

EMPREGO

FORMACION

CARTELVIAJEAVEIRO4preparada

carteles CARTELMOTERO2017

SE BUSCA CARTEL 2017

CONCURSO FOTOGRAFICO 2017

BASES DE REDACCIÓN DE 2017

cartelmasaje2

cartelquerote

PLANCULTURAL2017

LARANXADADELIMON

CARTELFECHASMOTIVARTE

coempo

Ponte Caldelas

fiestas

pabellon

emerxencia social

AREA ARQUEOLOXICA TOURON ES

TURISMO PONTE CALDELAS

facebook-turismotwitter-turismo
folleto tur

PUNTO DE INFORMACIÓN
CATASTRAL (PIC)

Ubicación: Casa do Concello.
Avenida de Galicia,17.
36820 Ponte Caldelas.
Teléfono: 986750001/13
Horario: de 9 a 14:00h
de luns a venres.

 

Volver